Get Adobe Flash player

Punkty Karne

PUNKTY KARNE

1. BRAK POTWIERDZENIA 1 CP = 30 MIN.

2. WJAZD NA CP PRZED WYZNACZONYM CZASEM = 30 MIN.

3. NIEPRZESTRZEGANIE NOTATEK NAWIGACYJNYCH = WIELOKROTNOŚĆ 30 MIN.  LUB DYSKWALIFIKACJA WG DECYZJI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

4. ZERWANIE TAŚM, WYJAZD POZA TAŚMY = ODMOWA ZALICZENIA CP

5. NIEUKOŃCZENIE ODCINKA W LIMICIE ODCINKA = TARYFA ZA ODCINEK 

6. POMOC Z ZEWNĄTRZ NA TRASIE ODCINKA = TARYFA ZA ODCINEK

7. WJAZD NA ODCINEK  Z PRZECIWNEGO KIERUNKU LUB JAZDA PO ODCINKU W KIERUNKU INNYM NIŻ WYMAGANY = TARYFA ZA ODCINEK

8. ZA PORUSZANIE SIĘ PO OS W NIE REGULAMINOWYM CZASIE = TARYFA ZA ODCINEK

9. UTRATA, ZNISZCZENIE KARTY DROGOWEJ = TARYFA ZA UTRACONE ODCINKI + UTRATA KAUCJI

10. ZMIANA SAMOCHODU PODCZAS RAJDU = WYKLUCZENIE

11. JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, LEKÓW = WYKLUCZENIE

12. ZŁE UMIESZCZENIE, BRAK NAKLEJEK ORGANIZATORA, SPONSORSKICH = GRZYWNA 100 ZŁ za każdą naklejkę, nie więcej niż 3000 zł

13. ODMOWA UMIESZCZENIA NA SAMOCHODZIE NAKLEJEK SPONSORSKICH = GRZYWNA 3000 ZŁ

14. POWTÓRZENIE BADANIA TECHNICZNEGO = GRZYWNA 50 ZŁ

15. ZNISZCZENIE ŚRODOWISKA = GRZYWNA 500 ZŁ KAŻDORAZOWO ZA:

• - BRAK TAŚMY ZABEZPIECZAJĄCEJ

• - WYLEWANIE PŁYNÓW 

• - BRAK PŁACHTY SERWISOWEJ

• - WYRZUCANIE NIEDOPAŁKÓW I ŚMIECI PODCZAS PRZEJAZDU 

• - NIEUZASADNIONE UŻYWANIE SYGNAŁÓW DŻWIĘKOWYCH

16. NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA = GRZYWNA 500 ZŁ KAŻDORAZOWO ZA:

• - BRAK KASKÓW NA GŁOWACH W TRAKCIE POBYTU NA ODCINKU

• - NIE ZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE RUCHU POJAZDU